وَرجاوند

هادی

هوپاد

هیرمند

یعقوب

وَرد

هارپارك

هوتن

هیروان

یغما

وَردا

هارون

هوداد

هیرود

یَلان

وِردان

هاشم

هودین

هِیژا

یَمین

ورزنده

هامون

هوراد

هیمن

یَمین الله

وَرقا

هامِرز

هورام

هیوا

یَنال

ورهرام

هانی

هورداد

ی

یوسف

وِسام

هائد

هورزاد

یادگار

یوسف رضا

وَسیم

هجیر

هورشاد

یارا

یوسف محمّد

وُشم

هَخامنش

هورفر

یارالله

یُوشع

وُشمگیر

هدایت

هورمزد

یاران

یونا

وِصال

هدایت الله

هورمن

یاسان

یونس

وَفا

هِربَد

هورمند

یاسر

 

وَفادار

هرمز

هورنگ

یاسین

 

وَقار

هرمزان

هوشدار

یاشا

 

ولی

هرمزد

هوشمند

یاشار

 

ولی الله

هرمزیار

هوشنگ

یاقوت

 

ولید

هَژار

هوشور

یاور