احرار

اردا

اَركین

اَصلان

امرالله

احسان

ارداك

أرمزد

اصیل

امید

احسان الله

اردشیر

اِرمیا

اَظهر

امید بخش

احمد

اردكام

اَروند

اِعتبار

امید حسین

احمد پاشا

اردلان

اَروین

اِعتصام

امید رضا

احمد حسن

اردم

اِریس

اِعتماد

امید علی

احمد حسین

اردوان

اَزهر

اَعلا

امید محمد

احمد رضا

اردیان

أسامه

اَفخم

امید مهدی

احمد صادق

اردین

اِسپنداد

اَفراسیاب

امیدوار

احمد طاها (طه)

ارژن

اِسپندیار

اَفران

امیر

احمد علی

ارژند

أستانِس

اَفشار

امیر آراد

احمد هادی

ارس

أستوان

اَفشین

امیر آرتا 

احمد یاسین

ارسام

اِسحاق

اَفصح

امیر آرش

احنف

ارساس

اَسد

اَفضل

امیر اَرشام

اخشید

ارسان

اسدالله

افضل الدین

اَمیر آرمن

ادب

ارسطو

اِسرافیل

افلاطون

آمیر آرمین

ادریس

ارسلان

اَسعد

اِقبال

امیر اَریا

ادهم

ارسن

اسعدالدین

اكبر

امیر آریان

ادیب

ارشا

اسفند

اكتای

امیر آیین (آئین)

ادیب الدین

ارشاد

اسفندیار

اَكوان

امیر ابراهیم

ادیم

ارشاك

اسكندر

اَلبرز

امیر ابوالفضل

اراسب

ارشام

اسلام

اِلتفات

امیر اتابك

اراسپ

ارشان

اَسلَم

اِلشن

امیر احتشام

ارتافرن

ارشد

اسماعیل

الله یار

امیر احسان

ارتامن

ارشك

اَسوار

الوند

امیر احمد

ارجا

اَرشن

اَشتاد

الیاد

امیر اردلان