سَدیف

سَمندر

سیحون

شاهنده

شكوهمند

شكیب

شید الله

صَریر

طاهر محمّد

عِباد

شمس

شیدور

صفدر

طائف

عِبادالله

شمس الدین

شیدوش

صفوان

طَرفان

عباس

شمس الضحی

شیذر

صَفی

طَلحه

عباس علی

شمس الله

شیراوژن

صَفی الدین

طوفان

عباس مهدی

شمس المعالی

شیردل

صَفی الله

طه (طاها) حسین

عبدالاحد

شَنتیا

شیرزاد

صلاح

طه

عبدالباسط

شوان

شیرو

صلاح الدین

طهماسب

عبدالباقی

شوقی

شیروار

صمد

طَهمان

عبدالجبار

شهاب

شیروی

صَمصام

طهمورث

عبدالجلیل

شهاب الدین

شیرویه

صَمیم

طیَب

عبدالحسین

شِهام

ص

صَنعان

ظ

عبدالحق

شهامت

صابر

صَنیع

ظاهر

عبدالحلیم

شهباز

صاحب

صوفی

ظفر

عبدالحمید

شهبال

صادق

صولت

ظهیر

عبدالحی

شهبُد

صارم

صُهَیب

ظهیرالدین

عبدالرافع

شهداد

صاعد

صیام

ع

عبدالرحمان

شهراد

صالح

ض

عابد

عبدالرحیم

شهرام

صامت

ضَرغام

عابدین

عبدلرزاق

شهران

صامد

ضیا

عابِس

عبدالرشید

شهرخ

صانح

ضیاء الحق

عادل

عبدالرضا

شهرداد

صائب

ضیاء الدین

عارف

عبدالسلام

شهروز

صبَیح

ضِیغم

عارف حسین

عبدالسمیع

شهریار

صحت یار

ط

عاشور

عبدالصاحب

شهسان

صدرا

طارف

عاصِف

عبدالصمد

شهسوار

صدرالدین

طارق

عاصِم

عبدالعزیز